Archief voor augustus 16th, 2008

Voor de paardenvoetjes

zaterdag, augustus 16th, 2008

 

In juni was dit nog een groene vlakte met jong graan. Vorige week is het gemaaidorst. De plantenstengels met de uitgedorste aren zijn achtergebleven op het land. Vaak wordt het stro, want dat zijn de stengels, ondergeploegd.

 

 

Maar op dit veld is het stro in balen geperst en op twee hoog opgetaste wagens van de Uffelter Es gereden.

 

 

Stro kent vele toepassingen. Vroeger werd het gebruikt om karton van te maken, het strokarton. Nu gebruikt men voor karton meestal oud papier. Maar in de akkerbouw wordt stro nog steeds gebruikt om vorstgevoelige planten, zoals aardbeien, af te dekken.

 

 

En natuurlijk wordt het toegepast voor het maken bijenkorven, manden, strooiendaken en stropoppen ter afdichting tegen sneeuw van daken met holle dakpannen. Ook worden er huizen van stro gemaakt, afgedekt met een laag leem. In Nederland experimenteert men in de ecologische bouw opnieuw met het bouwen met stro, het geeft goed geïsoleerde huizen.

 

 

Maar ook is stro geschikt voor verbranding in bio-energiecentrales voor de opwekking van ’groene’ elektriciteit en warmte. Stro als brandstof is neutraal voor het broeikaseffect, want de bij de verbranding vrijkomende CO-2 is eerder opgenomen uit de lucht bij de groei van het graan. De as van het stro zou door de akkerbouwers ook weer gebruikt kunnen worden als meststof.

 

 

Maar wat gaat er gebeuren met dit stro? Heel traditioneel zal het gebruikt  worden voor de paardenstal, voor de paardenvoetjes. Vermengd met paardenmest kan het daarna weer een weg vinden naar moestuintjes om die te laten groeien en bloeien. Zo blijft het in de kringloop!